Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի Ուրարտու համալսարանի

 Կազմակերպչական կառուցվածք

 

content_images/Կառուցվածք.pdf