Ի գիտություն ՀՀ ոչ պետական բուհերի նախորդ տարիների շրջանավարտների
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԴԻՊԼՈՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Տես ավելին
Համալսարանի մասին >> Պատմություն

Ինքնաճանաչումը իմացության հիմքն է


Սա է հանրապետությունում հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի բնագավառում միակ մասնագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատության` Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանի կարգախոսը:

 


Համախմբվելով համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Սեդրակ Աղասու Սեդրակյանի շուրջը` հանրապետության վաստակաշատ և անվանի հոգեբանները կարողացան շատ կարճ ժամանակում ստեղծել այնպիսի ուսումնական հաստատություն, որն իր մասնագիտական ուղղվածությամբ և կադրերի պատրաստման բարձր մակարդակով համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: Համալսարանի հիմնադիրները հստակ գիտակցում էին, որ միջազգային կառուցվածքներին ինտեգրվող նորաստեղծ պետությանը` Հայաստանին, անհրաժեշտ են բարձրակարգ մասնագետներ ոչ միայն տնտեսության, այլև գիտության և մշակույթի բնագավառներում:

 


Հոգեբանական բուհ հիմնելու գաղափարն առաջացել էր դեռևս 1988թ. դեկտեմբերյան ավերիչ երկրաշարժի ժամանակ: Այդ ծանր աղետը, որն ընդգրկեց հանրապետության զարգացած արդյունաբերութուն, խիտ բնակություն, հարուստ մշակութային և ազգային ավանդույթներ ունեցող հյուսիս-արևմտյան շրջանները, վայրկյանների ընթացքում հողին հավասարեցրեց քաղաքներ և գյուղեր` իր հետ տանելով հազարավոր մարդկանց կյանքեր, իսկ ողջ մնացածներին թողեց ավերակներ, անասելի հոգեկան ապրումներ, որոնք կապված էին նյութական և մարդկային անփոխարինելի կորուստների հետ: Այդ նույն ժամանակ հանրապետությունը գտնվում էր պատերազմական վիճակի մեջ` կապված Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման հետ:


Հայաստանի տնտեսական շրջափակում, Ադրբեջանում հայ ազգաբնակչության հանդեպ բռնարարքներ, թալան, տեղահանություն: Այսպիսին էր նոր անկախացած Հայաստանի պատկերը: Բացի այս ամենից` գոյություն ուներ նաև «ոգու սով», որովհետև մեկը մյուսի ետևից դադարեցին գործել մշակույթի օջախները, սահմանափակվեցին մարդկանց շփման եզրերը: Եվ մարդը, լինելով սոցիալական էակ, չէր կարող անտարբեր անցնել այսպիսի փոփոխությունների կողքով, մանավանդ, երբ դրանք առաջին հերթին անդրադառնում էին նրա հոգեկանի վրա: Հոգևոր և նյութական պահանջմունքների տեսական անբավարարվածությունը մարդկանց մեջ առաջացնում էին տարբեր տիպի ներքին և արտաքին հակամարտություններ, որոնք և պատճառ էին դառնում հոգեկան, նյարդային և մարմնական հիվանդությունների կտրուկ աճի: Հանրապետությունը կարիք ուներ մեծ թվով մասնագետ-հոգեբանների, որոնք կկարողանային մեղմացնել մարդկանց հոíեկան լարվածությունը, օգնել հաղթահարելու սթրեսները և կատարել վերականգնողական աշխատանքներ:


Հանրապետությանն անհրաժեշտ էր ունենալ սեփական հոգեբանական դպրոց, որի շրջանավարտները ծանոթ կլինեին մեր ազգային դիմագծին, սովորույթներին և ավելի հեշտ կաշխատեին ազգաբնակչության հետ: Հաշվի առնելով այս իրավիճակը և ժամանակի պահանջը` «Ուրարտու» համալսարանը 1991թ. իր դռները բացեց մեր հանրապետության երիտասարդների առջև, որոնք ցանկություն ունեին ստանալ հոգեբանական բարձրագույն կրթություն:


Այսօր «Ուրարտու» համալսարանի ղեկավարությունը վստահորեն կարող է ասել, որ ուսուցումը բուհում տարվում է հայրենական և արտասահմանյան բարձրագույն կրթության արդի չափանիշներին համապատասխան: Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմում ընդգրկված են ակադեմիկոսներ, գիտությունների դոկտորներ, պրոֆեսորներ, թեկնածու-դոցենտներ:


Համալսարանում ուսումնասիրվող մասնագիտությունները և կրթական որակավորման աստիճանները համապատասխանում են ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատված ցանկի պահանջներին: Համալսարանի դասախոսների հեղինակությամբ հրատարակվել են բազմաթիվ գրքեր, հոգեբանական թեստեր, ամսագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ, ծրագրեր, հոդվածներ և այլն: Միայն վերջին 5 տարում §Ուրարտու¦ համալսարանի կողմից հրատարակվել է ավելի քան 20 գիրք և ուսումնական ձեռնարկ:


Պրոֆեսոր Հ. Մ. Թութունջյանի անվան գրադարանի ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 14.327 միավոր գրականություն, որից մասնագիտական գրականությունը 13.359 միավոր է: Համալսարանի ղեկավարությունը կարևորում է տեղեկացման համակարգի աշխատանքը: Բուհը ապահովված է ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով, շուրջօրյա ինտերնետ կապով: Բոլոր ուսանողները սովորում են աշխատել համակարգիչներով: Համակարգչային տեխնիկան օրվա բոլոր ժամերին մատչելի է և՛ ուսանողների, և՛ դասախոսների համար:
«Ուրարտու» համալսարանն ապահովված է կաբինետներով, որտեղ անց են կացվում հոգեթերապիայի պարապմունքներ, թրեյնինգներ: Բուհում կարևորվում է գիտական խորհրդի դերը, որի կազմում ընդգրկված են ինչպես դասավանդող դասախոսներ (ակադեմիկոսներ, պրոֆեսորներ, դոցենտներ), այնպես էլ համալսարանի աշխատակիցները (պրոռեկտորները, ուսումնական մասի վարիչը):


Համալսարանում կիրառվում է կրթության որակի վրա վերահսկողության բավական ճկուն համակարգ: Այն իրականացվում է ինչպես վարչական, այնպես էլ խրախուսման միջոցով (զեղչերի համակարգ, պատվոգրերի, նվերների հանձնում):


§Ուրարտու¦ համալսարանում սովորում են Հայաստանում և սփյուռքում ապրող երիտասարդները, որոնք վաղը համալրելու են բանիմաց մասնագետ-հոգեբանների հայկական դպրոցը, զբաղվելու են գիտահետազոտական լուրջ աշխատանքով, մասնակցելու են մեր երիտասարդ հանրապետության կառուցման և բարգավաճման գործին:

Տպել
Яндекс.Метрика
Web hosting sponsored by