Ի գիտություն ՀՀ ոչ պետական բուհերի նախորդ տարիների շրջանավարտների
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԴԻՊԼՈՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Տես ավելին
Նորություններ >> ՀՀ պետական հավատարմագիր ունեցող Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի ՈՒրարտու համալսարանը հայտարարում է 2015-2016թթ. ուստարվա ընդունելություն

 ՀՀ պետական հավատարմագիր ունեցող առաջատար բուհերից մեկը` Գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի <<Ուրարտու>> համալսարանը հայտարարում է 2015-2016թթ. ուստարվա ընդունելություն: 

Համալսարանում իրականացվում է եռաստիճան ուսուցում բակալավրի, մագիստրի և ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերով` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. Հոգեբանություն

• Կլինիկական հոգեբանություն
• Կառավարման հոգեբանություն և մենեջմենթ
• Նախադպրոցական և դպրոցական հոգեբանություն
• Դատահոգեբանական փորձաքննություն
• Իրավաբանական հոգեբանություն
• Մանկավարժություն և հոգեբանություն
2. Սոցիալական աշխատանք

Բակալավրիատ
Ուսման տևողությունը 4 տարի 
Շրջանավարտները ստանում են բակալավրիատի կրթական ծրագրով ուսում, պետական դիպլոմ և հոգեբանության բակալավրի որակավորման աստիճան` ըստ համապատասխան մասնագիտության: 
Մագիստրատուրա
Ուսման տևողությունը 2 տարի 
<<Ուրարտու>> համալսարանը հանրապետության այն սակավաթիվ բուհերից է , որտեղ հավատարմագրված է ոչ միայն բակալավրիատը, այլև մագիստրատուրան: Այստեղ կարող են ընդունվել ինչպես պետական, այնպես էլ պետական հավատարմագիր ունեցող մասնավոր բուհերի բակալավրիատի կրթական աստիճան ունեցող շրջանավարտները և դիպլոմավո
րված
մասնագետները: 
Ասպիրանտուրա
Ուսման տևողությունը 3 տարի
Ասպիրանտուրան հնարավորություն է տալիս աշխատելու գիտական թեզի վրա և ստանալու հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 
Համալսարանի բարձր կուրսերի լավագույն ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ուսումնական և նախադիպլոմային պրակտիկան անցկացնել արտասահմանյան բուհերում և համապատասխան կազմակերպություններում:

Ռեկտոր` Ս. Ա. Սեդրակյան հոգ. գիտ. դոկտոր 
Ուսուցման ձևերը` ցերեկային (առկա), հեռակա

Վարձի զեղչեր և արտոնություններ են սահմանված զոհված ազատամարտիկների, ծնողազուրկ երեխաների, ուսման գերազանցիկների համար:
Հավատարմագրված է ոչ միայն բակալավրիատը, այլ նաև մագիստրատուրան:


Կորյունի 19 ³

www.urartuuniversity.com
www.urartuuniversity.am

Հիմնադրվել է 1991 թ,
Հեռ. (+3741) 52-82-42, 56-64-63
Fax (+3741) 56-64-63
Email: urartuuniversity@yahoo.com , urartu1@mai
l.ru

 

Տպել
Яндекс.Метрика
Web hosting sponsored by